Search form

Matthew 21:14

14Aime Ibu-kulucte oda sugucne kwelina ngic donge-pisic ailu hige-sowac yenge yela kwesibong yedi bamadicebawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index