Search form

Matthew 23:6

6Yenge noba-nosing nonole damengka nga kpakpaduc mac iwa molic-molic ngiye-ngiyewa ngiyenogale aiyelecaigac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index