Search form

Matthew 25:7

7“Inguc fikeme adu 10 yenge gungkacni gboliye fangkelu hifangineng bamadickedaingte,

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index