Search form

Matthew 27:18

18Aime Yuda ngic micne yenge Yesu moc hasowac aicnolu yele molewa loibong, i ngageyelelu inguc miwec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index