Search form

Matthew 3:13

Yohanedi Yesu misa lowacnowec

Mrk 1:9-11; Luk 3:21-22

13Dameng iwa Yesu ye Galili prowinswacni Yodan misawa hikelu Yohanedi misa lowacnonale edowec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index