Search form

Matthew 5:4

4Ngic-ngigac kwele-umackolec gacaigaing, yenge kwele-angackolec gadaing, omale Wapongti yenge hocne baefecebanowagac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index