Search form

Matthew 6:18

18Inguc aiyengka ngic yenge ga nosing-sawe gagic, i mi ngage-motobong Mamacgone mi nganiengka gagac, yedi sugu ngagedaicte. Ailu Mamac aibabagone sangke-sangke nganicaigac, yedi sugu fuline geledaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index