Search form

Matthew 8:23

Gbelongti yowa ngagewec

Mrk 4:36-41; Luk 8:22-25

23Yesu wagewa feme mic-tengtengfocine yenge momoc wagewa felu hikeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index