Search form

Matthew 9:23

23Aime Yesu ye gacgu ngic micne yele macka hike feme hisonggong gee holebong ngic-ngigac habutowa hendolongngine ngagelu

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index