Search form

Filipai 2:14

14Ilec bole sasawa badabiyengtewa ngenge tatakic yowa nga yowadi fec-wac mi ainagudabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index