Search form

Ruti 1:7

7Efeckelu yengaukecine yekeholec himong gaibong, yogo hegilelu yefe weleibong inguc yefe Yuda himongka hatacmac hefaliyenogale hikeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index