Search form

Ruti 2:17

Ruti bole bawecte mingagec aiiboc

17Boasdi inguc mime Ruti ye bolewa noine ba-habu gaemowa mac debolewec. Deboleme ba-habu aiwec yogo balu weme wame bawec, bali hucine yogolec umacine 12 kilo, ingucne aiwec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index