Search form

Hinang 1:20

20Na, migpadajun si Pedro to pag-ikagi, “Mgo suun ku, nasuyat duon to Salmo no pig-iling,

‘Maojowan podom sikan pig-ugpaan din.

Wadad podom muugpa duon.’

Meyduon isab nasuyat duon no pig-iling,

‘Meyduon podom makailis to katongdanan din.’

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index