Search form

Hinang 13:4

4agun mutuman to insugu to Ispiritu Santu.

Si Bernabe dow si Saulo diya to Cipre

Paglikat ni Bernabe dow si Saulo duon to Antioquia, migtogbang sikandan to Seleucia. Pagtidow dan, migsakoy sikandan to barku no linayagan su og-andiya to sikan maaslag no puyu to dagat no og-ilingon to Cipre.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index