Search form

Hinang 13:46

46Di nasi on nahinogotan si Pablo dow si Bernabe to pag-ikagi no wada pagkahaedok. Mig-iling sikandan, “Kinahangyan podom no sikiyu no mgo Hibru iyan og-unahan noy ognangonan to kagi to Diyus. Di manno pig-ojowan now, migpasabut sikan no kona kow og-angajan no ogbogajan to kinabuhi no wada katapusan. Kaling diya koy on ogwali to kona no mgo Hibru.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index