Search form

Hinang 14:15

15“Hoy, nokoy man sikan oghinangon now? Ajaw now ogpadajuna su angod koy da iyu no mgo otow. Iyan ing-andini noy su meyduon madojow no ignawnangon noy iyu agun talikudan now to mgo hinang no wada pues aw atubangon now sikan buhi no Diyus. Sikandin to mighinang to yangit, to pasak, to dagat, dow to tibo namakabotang duon.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index