Search form

Hinang 17:5

5Di to duma no mgo Hibru migsilag ongki Pablo. Kaling pighimun dan to buguy no mgo otow no duon da og-ugpa to kadayanan aw ipagubut dan to siyudad. Pigsulung dan to bayoy ni Jason su ogpamanghaon dan si Pablo dow si Silas su ogpaatubangon to kaotawan.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index