Search form

Hinang 18:2

2Duon din ipaghibayak to songo Hibru no taga-Ponto no iyan ngadan si Aquila. Bag-u pad sikandin tidow likat to siyudad to Roma no sakup to Italia duma to asawa din no si Priscila. Nakayaguy sikandan su to tibo mgo Hibru pigpang-abug ni Hari Claudio likat to Roma. Wada kayugoy migpagkita si Pablo kandan diya to bayoy dan.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index