Search form

Hinang 18:24

Si Apolos diya to Efeso

24Na, meyduon songo Hibru no taga-Alejandria no migtidow diya to siyudad to Efeso no iyan ngadan si Apolos. Mahan-in to namaanan din bahin to Kasuyatan to Diyus, aw angod to ogpanodosan to mgo otow no ogpaminog kandin.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index