Search form

Hinang 19:26

26Di kuntoon ogpamiligru seini pangita ta. Pigkita now on buwa sikan otow no iyan ngadan si Pablo, aw pigdinog now to oghinangon din. Og-iling sikandin no kona kun no matuud no Diyus sikan oghinangon to otow. Mahan-in on hilabi to mgo otow kani to Efeso hasta tibuuk prubinsya to Asia no nadaya din.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index