Search form

Hinang 28:15

15Pagkadinog to mgo magtutuu diya to Roma no og-andiya koy kandan, wada dan baliha to kadiyu to igbaktas dan. Migtagbu sikandan kanami duon to yunsud no og-ilingon to Merkadu ni Apio. To duma migtagbu kanami duon to yunsud no og-ilingon to Tatoyu no ka Paabutanan. No kitaon sikandan ni Pablo, migpasalamat sikandin to Diyus aw migdigon to ginhawa din.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index