Search form

Hinang 6:2

2Pagkadinog to sikan sampuyu-tag-duwa no mgo apustulis to sikan pagbagutbut, pighimun dan to tibo magtutuu aw ikagihi, “Mgo suun, kona no angajan ko sikami to ogdumaya to pagpamogoy to ogkabuhian to mgo bayu. Iyan ogpayabihon noy to pagwali to kagi to Diyus.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index