Search form

Hinang 7:10

10Pigyuwas din si Jose to tibo mgo kalisod. Su pag-aha to sikan hari to Ehipto to sikan kaalam no imbogoy kandin to Diyus, pigsaja din si Jose aw bogaji to katongdanan to pagka-gubernadur to tibuuk gingharian din. Insalig isab ki Jose to tibuuk panimayoy din.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index