Search form

Hinang 7:8

8Migpadajun si Esteban to pag-ikagi, “Insugu to Diyus ki Abraham no tulion to tibo mgo yukos no sakup din yakip to mgo kaliwat din pagpakiyaya no nayakip sikandan to sikan kasabutan to Diyus ki Abraham. Kaling pigtuli ni Abraham si Isaac no anak din no nawayuhan on no aedow. Angod da to pagtuman ni Isaac to sikan no tumanon no maotow si Jacob no anak din. Pigtuman isab ni Jacob sikan duon to sikan mgo anak din no sampuyu-tag-duwa no mgo kaaw-apuan ta.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index