Search form

Hinang 8:10-11

10-11To tibo taga-Samaria, bantugan ko obos, naminog yagboy ki Simon su nayugoy-yugoy on man to diya pagkaboyong dan to sikan salamangka din. Og-angkon no gamhanan sikandin no napuun to Diyus. 12Di no pasabuton ni Felipe sikan mgo otow to sikan Madojow no Nawnangonon bahin to paghari to Diyus dow bahin ki Jesu-Cristo, migtuu sikandan aw pabawtismu, mgo yukos dow bohi.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index