Search form

Hinang 8:25

25Tapus to sikan, migpang-anad pad si Pedro dow si Juan to kagi to Ginuu aw pang-ikagi to diya nangkaaha dan no mgo hinang ni Jesus. Pagpauli dan diya to Jerusalem, pigpanghapitan dan pad to mgo kabaryuhan no sakup to Samaria aw inawnangon dan sikan Madojow no Nawnangonon bahin ki Jesu-Cristo.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index