Search form

Juan 12:34

34“Eh,” kagi to sikan mgo otow, “mig-iling duon to Kasuyatan to Diyus no kona ogkamatoy sikan Insaad no Manyuyuwas. Na, nokoy no og-iling ka man no kinahangyan no igtaud sikandin duon to krus aw lindoga? Na, hintawa man naan sikan og-ilingon no Anak to Otow?”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index