Search form

Juan 16:13

13Di ko dinid on iyu to Ispiritu Santu no iyan ogpasabut to matuud, sikandin on to oghindu iyu to tibo matuud. Kona no kaugalingon din to ig-anad din, sikan da ogdinogon din duon to Diyus no Amoy. Igpasabut din iyu to ogkangkahitabu diya to umaabut no panahon.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index