Search form

Juan 8:12

To Pagkamatuud to Impang-anad ni Jesus

12Tapus to sikan, pig-ikagihan ni Jesus to mgo otow, “Siakon to kaawang no ogtang-ow to kaotawan dini to kalibutan. Inggad hintawa no ogpasakup kanay, wadad on sikandin ugpa duon to kadigyoman, su ogkatang-awan on to sikan kaawang no ogpakabogoy to kinabuhi no wada katapusan.”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index