Search form

Juan 8:21

To Pagpatahan to sikan Wada Pamanuu

21Migpadajun si Jesus to pagpang-anad to mgo otow no nahimun duon. Kagi din, “Madani ad on ogpanow. Inggad pamanghaon a now, kona a now ogkitaon su kona kow ogpakaduma diya to ogdeygan ku. Puli kow on ogkamatoy, kona ogkapasaylu to mgo sae now.”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index