Search form

Lucas 10:13

To mgo Yunsud no Wada Migtuu ki Jesus

(Mateo 11:20-24)

13Migpadajun si Jesus to pag-ikagi, “Alaot kow no mgo taga-Corasin dow taga-Betsaida! Madojow pad to taga-Tiro dow taga-Sidon, su ko sikandan pa to migkita to diya mgo milagru no pighinang ku duon iyu, nayugoy da podom sikandan ojow to mgo sae dan.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index