Search form

Lucas 10:2

2Kagi ni Jesus kandan, “Mahan-in to ogkaliyag podom ogpaminog to Madojow no Nawnangonon. Angod sikandan to mayow-ag no uma no anihonon on, di minus to mag-anihay. Pangamuju kow to Diyus no iyan tag-iya to sikan uma no musugu sikandin to duma no mag-anihay, no ko ita pa, dugang no mgo otow no ogpakabulig to pagnawnangon to sikan Madojow no Nawnangonon.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index