Search form

Lucas 12:37-38

37-38Madojow to diya alistu no mgo suguonon no ogkaabutan to agayon no mgo alistu, yabi ko matayod on to kadukiloman ubin kaadlawon on. Su sikan on agayon to ogsul-ub to kabo no kaning suguonon aw padungaa sikandan duon to koonanan aw honati to pagkoon. 39Aw pananglit meyduon tag-bayoy no ogkamaan dow nokoy urasa to igtidow to kawatan, ogpak bantoy sikandin agun kona makawat to mgo katigajunan din.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index