Search form

Lucas 14:26

26“To kinabuhi to otow no ogpasakup kanay kona no mahaewoy. Kinahangyan to gugma din kanay ogyabow pad duon to paghigugma din to amoy dow inoy din, asawa dow mgo anak din hasta to mgo kasuunan din, aw inggad pad to kaugalingon din no kinabuhi. Ko kona din matuman sikan, kona sikandin ogkatawag no inanad ku.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index