Search form

Lucas 16:16

16“To diya una no wada pad si Juan, iyan ing-anad to mgo balaod no imbilin ni Moises dow to sinuyat to duma din no mgo kibali ba-ba to Diyus. Na, pagtidow on ni Juan no Magbawtismuhay, ing-anad din on sikan Madojow no Nawnangonon bahin to paghari to Diyus. Aw kuntoon, ogdodongan to mgo otow to pagdagha agun makased duon.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index