Search form

Lucas 17:7

To Katongdanan to Matinumanon no Suguonon

7Kagi ni Jesus, “Pananglit sobuuk iyu meyduon suguonon no og-uli likat to uma no migdaru ubin migbantoy to mgo buhi, nokoy man to og-ikagihon nu kandin? Kona nu og-ikagihan to, ‘Yagi, ingkud ka aw una kad koon.’

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index