Search form

Lucas 2:41-42

To Pagpabilin ni Jesus diya to Bayoy to Diyus

41-42Kada tuig og-andiya to mgo ginikanan ni Jesus to siyudad to Jerusalem su ogtambung to Pista to Pagyaboy. Na, pag-idad ni Jesus to sampuyu-tag-duwa, pigpaduma dan sikandin. 43Anoy man no natapus on to pista, mig-uli to mgo ginikanan ni Jesus no wada kamaan no migpabilin da naan sikandin diya to Jerusalem.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index