Search form

Lucas 20:46

46“Bantoy kow to mgo maistru to tinuuhan ta. Ogganahan sikandan ogpangabo to mahaba dow ogpakita-kita, aw ogtukhow ko pakitaon to pagtahud duon to karsada. Ko duon sikandan to mgo simbahan aw ko diya isab to mgo bangkiti, ogkaliyag sikandan og-ingkud duon to ingkudanan no ighinaat to mgo inila.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index