Search form

Lucas 21:12

12“Di kona pad ogkatuman sikan, ogdakopon kow aw daeha diya to mgo simbahan su oghukuman. Ogpaantuson, ogprisuhon, aw ogpaatubangon kow to mgo hari dow mgo gubernadur tongod to pagtuu now kanay.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index