Search form

Lucas 3:7

7Mahan-in to mgo otow no og-andiya ki Juan su ogpabawtismu. Di pig-ikagihan din sikandan, “Sikiyu no angod to hayas no mgo malimbungon, nokoy no mig-andini kow man? Nailing buwa to boot now no ogpakalikoy kow to kaboyu to Diyus ko mabawtismuhan kow.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index