Search form

Lucas 4:6-7

6-7Kagi ni Satanas, “Aha ka to suja. Siak to pigpaboot to sikan tibo, aw igbogoy ku diya to inggad hintawa no ogkaliyagan ku ogbogajan. Na, ko musimba ka kanay, igbogoy kud ikow to katongod to pagmandu to sikan tibo, aw hona-honaa dow man-u to pagkadongganon nu!”

8Di mig-ikagi si Jesus, “Pig-iling duon to Kasuyatan, ‘Simbaha to Ginuu no Diyus nu. Sikandin da to tumana.’ ”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index