Search form

Lucas 6:35

35Di sikiyu, higugmaa to mgo kuntra now. Dedeyjawa sikandan aw pautanga inggad kona makabajad. Na, ko tumanon now sikan, ogkakiyaya no anak kow to Diyus no Yabow to Tibo. Maaslag yagboy to igbayos din iyu. Su ngani man to mgo otow no madoot to batasan no kona ogpasalamat kandin, di angod da to kayuuy to Diyus kandan.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index