Search form

Lucas 7:22

22Dajun tabak si Jesus, “Pauli kow diya ki Juan aw nangoni to pigkita dow pigdinog now kani. Ikagihi now no nakakita on to mgo buta, nakapanow on to mgo pulid, naulian on to pigpangsangla, aw nakadinog on to mgo bongey. Nabanhaw on to mgo patoy, aw to mgo pubri nakadinog on to Madojow no Nawnangonon.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index