Search form

Lucas 7:9

9Pagkadinog ni Jesus to kagi to sikan kapitan, natingaya yagboy sikandin. Piglingi din to mgo otow no migduma kandin aw ikagihi, “Disti on ko migkita a to pagtuu no angod to kadigon to sikan, inggad pad kani to mgo kaliwat ni Israel!”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index