Search form

Lucas 9:43

43Nangkaboyong yagboy to tibo mgo otow to gahom to Diyus.

To Ikaduwa no Paghisgut ni Jesus to Kamatajon Din

(Mateo 17:22-23; Marcos 9:30-32)

No dugaja pad natingaya to kaotawan to sikan nahinang ni Jesus, pig-ikagihan din to mgo inanad din,

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index