Search form

Marcos 1:45

45Di sikan otow naosoyan nasi to pagnawnangon to nahitabu kandin. Kaling migtangkap to nawnangonon bahin ki Jesus hangtod no konad on sikandin ogpakapakita diya to mgo yunsud. Duon da sikandin pakamonang to hilit. Di mahan-in gihapun to mgo otow no ogpamang-andiya kandin no ogkapuun diya to inggad andei no banwa.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index