Search form

Marcos 10:30

30ogbayosan sikandin to Diyus. Inggad kuntoon no kani pad sikandin to kalibutan, ogkadawat din to yabow pad yagboy no mgo bayoy, mgo suun no bohi dow yukos, mgo inoy, mgo anak dow mgo uma. Ogbogajan isab sikandin to kinabuhi no wada katapusan diya to umaabut no panahon. Di ko dini pad to kalibutan, ogbaja isab sikandin to mgo pag-antus.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index