Search form

Marcos 11:15

To Pag-abug ni Jesus to mgo Mamaligjaay duon to Bayoy to Diyus

(Mateo 21:12-17; Lucas 19:45-48; Juan 2:13-17)

15Pagtidow dan diya to Jerusalem, mig-isab si Jesus mig-andiya to Bayoy to Diyus aw pang-abuga din to mgo otow no namoli aw namaligja duon. Aw pamaliskada din to mgo lamisa to mgo magsinsilyuhay to saepi dow mgo ingkudanan to diya namaligja to salapati no ighalad.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index