Search form

Marcos 11:18

18Sikan no hitabu pigdinog to yabow no mgo magdudumaya to tinuuhan to mgo Hibru dow to mgo maistru to tinuuhan. Kaling mighona-hona sikandan dow og-amonuhon dan agun mahimatajan si Jesus su nahaedok sikandan kandin, su to tibo mgo otow naliyag to pagpang-anad din.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index