Search form

Marcos 12:14

14Pigduguk dan si Jesus. “Sir,” kagi dan, “namaan koy no matinod-anon ka aw matuud yagboy to impang-anad nu bahin to pagtuman to Diyus. Inggad hintawa to igpag-atubang nu, pinag-angod nu to pagpang-anad kandan su wada ogpayabihon nu. Na,” kagi dan, “meyduon ig-usip noy ikow. Kona buwa no supak to tinuuhan ta to pagbajad to buhis diya to hari to Roma? Ogbajad ki ko kona?”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index